Skapa kapital av dina styrkor


En av kvaliteterna hos överlägsna män och kvinnor är att de har en extrem självtillit. De tar fullständigt ansvar för sig själva och allt som händer dem. De ser på sig själva som källan till sin framgång och som huvudorsaken till sina problem och svårigheter.


Högpresterande människor säger ”Om något ska bli gjort så får jag göra det själv”. När saker inte går så snabbt som de vill så frågar de sig själva, ”Vad är det i mig som orsakar detta problem”? De vägrar att ursäkta sig eller att skylla ifrån sig på andra. Istället letar de efter sätt att komma över hindret och att göra framsteg.

Totalt ansvarstagande människor ser på sig själva som egenanställda. De ser sig själva som VD för sin egen personliga service AB. De inser att oavsett vem som betalar deras lön, så arbetar de för sig själva i slutändan. Eftersom de har den attityden av självanställning så har de en strategisk plan för sitt arbete.

 

Det absolut nödvändiga elementet i strategisk planering för ett bolag eller en affärsverksamhet är konceptet med ”Rättvis fordran”. All företagsplanering siktar mot att organisera och omorganisera företagets resurser på ett sådant sätt så att man ökar kvantiteten av vad man får ut av företaget jämfört med vad man har satt in.

Det gäller att fokusera på områden av hög vinstmarginal och av- kastning och, samtidigt, att dra tillbaka resurser från områden med låg vinstmarginal och avkastning. Bolag som gör det effektivt i en snabbt föränderlig omvärld är de som överlever och frodas. Bolag som misslyckas att göra en sådan form av strategisk analys är de som halkar efter och oftast försvinner.

 

För att prestera allt du är kapabel att prestera som människa, så måste även du bli en duktig strategisk planerare med tanke på ditt liv och arbete. Men istället för att sikta på att öka din rättvisa fordran är ditt mål att öka din rättvisa energi.

De flesta människor i Amerika börjar med lite mer än sin förmåga att arbeta. Mer än 80 procent av miljonärerna i Amerika började tomhänta. De flesta människorna hade varit panka, eller nästan panka, flera gånger under yngre vuxna år. Men de som slutligen går framåt är de som gör särskilda saker på särskilda sätt, och dessa handlingar skiljer dem från massorna.

 

Kanske de allra viktigaste sakerna de gör, medvetet eller omedvetet, är att se strategiskt på sig själva, tänker på hur de kan an- vända sig själva bättre på marknaden, hur de bäst kan skapa kapital av sina styrkor och förmågor att öka sin avkastning till sig själva och sina familjer.

Din mest värdefulla ekonomiska tillgång är din intjäningsförmåga, din förmåga att tjäna pengar. Ordentligt tillämpad på marknaden är den som en pump. Genom att exploatera din intjäningsförmåga så kan du pumpa hundratusentals kronor årligen till din plånbok. All din kunskap, utbildning, talang och erfarenhet bidrar till din intjänings- förmåga, din förmåga att få resultat som någon vill betala bra för.

 

Och din intjäningsförmåga är som ett trädgårdsland. Om du inte tar utmärkt hand om det, göder det, kultiverar det och vattnar det regel- bundet, så förlorar det snart sin förmåga att producera den sorts skörd du önskar. Framgångsrika män och kvinnor är de som är extremt medvetna om vikten och värdet av sin intjäningsförmåga, och de arbetar varje dag för att få den att växa och komma i samspel med marknadens krav.

Ett av de största ansvaren i livet är att identifiera, utveckla och behålla en viktig marknadsföringsförmåga. Det gäller att bli väldigt bra på att göra något för vilket det finns en stark marknadsefterfrågan.

 

I kollektiv strategi kallas det utveckling av ”konkurrensfördelar”. För ett bolag är konkurrensfördelen definierad som ett område av skicklighet i att producera en vara eller tjänst som ger bolaget en tydlig skärpa över konkurrenterna.

För att skapa kapital av dina styrkor, som VD på din egen Per- sonlig Service AB, så måste du också ha en klar konkurrensfördel. Du måste också ha ett skicklighetsområde. Du måste göra något som gör dig annorlunda och bättre än dina konkurrenter.

Din förmåga att identifiera och utveckla denna konkurrensfördel är det viktigaste du kan göra i arbetslivet. Det är nyckeln till att upprätt- hålla din intjäningsförmåga. Det är grundpelaren till din ekonomiska framgång. Utan den är du bara ett redskap som utnyttjas i en snabbt förändrande omgivning.

Men med en uttalad konkurrensfördel, baserad på dina styrkor och förmågor, kan du skriva din egen framtid. Du kan bestämma över ditt eget liv. Du kan alltid få ett jobb. Och ju mer uttalad din konkurrensfördel är, desto mer pengar kan du tjäna och desto fler platser att tjäna dem på.

 

Det finns fyra nycklar till den strategiska marknadsföringen av dig själv och dina tjänster. Dessa är tillämpliga på stora bolag som General Motors, till kandidater som vill väljas och för individer som vill uppnå det mesta på kortast möjliga tid.

Den första av dessa nycklar är specialisering. Ingen kan vara allting till alla människor. En ”allt i allo” är också en ”mästare på ingenting”.

Den karriärstegen håller inte att klättra på. Specialisering är nyckeln. Män och kvinnor som är framgångsrika har en serie av särskilda förmågor, men de har också ett eller två områden som de har ut- vecklat förmågan att framträda på ett enastående sätt.

Ditt beslut om hur, var, när och varför du ska specialisera dig på ett särskilt område av verksamhet, är kanske det viktigaste beslutet som du någonsin kan göra i din karriär. Ett talesätt säger att ”om du inte tänker på framtiden så får du heller ingen”.

Huvudorsaken till varför så många människor ser sina jobb försvinna och de blir långtidsarbetslösa är för att de inte ser tillräckligt långt framåt i sina liv och förbereder sig tillräckligt bra för den tid när deras innevarande jobb kommer att ta slut.

Plötsligt står de där med bensinstopp ute på en enslig väg, med en lång promenad tillbaka till ett vanligt lågbetalt jobb. Låt inte detta hända dig.

 

När det gäller att besluta om vilket specialområde du ska ha, får du sätta ditt nuvarande jobb åt sidan för ett ögonblick och ta tid att se djupt in i dig själv. Analysera dig från alla håll och kanter. Höj dig ovanför dig själv och titta på dina aktiviteter under livet och dina prestationer, när du bestämmer vilket område du bör eller kan specialisera dig på.

Och för resten, du kan komma att göra exakt det rätta jobbet för dig under den tiden. Du kanske redan har börjat skapa kapital av dina styrkor och ditt nuvarande jobb kan vara idealiskt passande till vad du känner, till ditt temperament och din personlighet.

Inte desto mindre, är du skyldig dig själv till att kontinuerligt utöka din omfattning av framtidsvisioner och se framtiden an för att se vart du kan komma att ta vägen de månader och år du har framför dig. Kom ihåg att det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.

 

Du innehar speciella talanger och förmågor som gör dig unik, olik vem som helst som någonsin har levat. Oddsen att det ska finnas någon annan precis som dig är 50 miljarder mot en.

Din anmärkningsvärda och ovanliga kombination av utbildning, erfarenhet, kunskap, problem, framgångar, svårigheter och utmaningar, och ditt sätt att se på och reagera på livet gör dig annorlunda.

Du har inom dig, möjliga kompetenser och attribut som kan sätta dig i stånd att uppnå praktiskt taget vad du vill i livet. Även om du levde i hundra år till, så vore det inte tillräcklig tid för dig att uttömma dina möjligheter.

Du kommer aldrig att kunna använda mer än en liten del av dina medfödda förmågor. Ditt huvudsakliga jobb är att bestämma vilken av dina talanger som du ska exploatera och utveckla till sin högsta och bästa användning just nu.

 

Ytterligare artiklar här: http://www.pr-publishing.com/Artiklar/Artiklar.html

Ladda ner Gratis ebok: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Ebok.html

Uppmärksamma dina vänner: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Present.html

 


 


Våra läsare har gett artikeln betyget 3 av 5.
3 har röstat hittils. Rösta du också!


Opassande artikel?


Copyright © PR-publishing 2007

Fakta om artikelskribent:


PR-publishing Artikeln är skriven av Percy Rosengren på PR-publishing.
Denna webbplats säljer eböcker till dig som vill ha framgång, positivt tänkande och affärsidéer.

Fler artiklar skrivna av Percy Rosengren:


Man löser problem genom att undersöka dem.

(Läst 5487 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Du måste ställa upp målsättningar om du ska förvänta dig framgångar.

(Läst 5527 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli framgångsrik med ditt konsultföretag

(Läst 8479 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du skriver uppseendeväckande annonser

(Läst 15255 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem

(Läst 6199 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man utvecklar en vinnande attityd

(Läst 9035 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man gör Reklam och marknadsföring

(Läst 20814 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Att förtjäna Heder

(Läst 4626 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli en bra försäljare

(Läst 11820 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hemligheten med framgång

(Läst 6201 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Skapa förmögenhet som egenföretagare!

(Läst 5937 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gå ner i vikt!

(Läst 9576 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Sexobjekt

(Läst 5814 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


ATT SÄLJA BRASVED ÄR ALLTID EN BRA AFFÄR!

(Läst 13048 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli höginkomsttagare!

(Läst 5672 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


GARAGEFÖRSÄLJNING HAR BÄTTRE FÖRDELAR ÄN LOPPMARKNAD

(Läst 6552 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


ATT BLI FINANSKONSULT ÄR LÄTTARE ÄN DU TROR

(Läst 4728 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


RECEPTEN TILL DIN FRAMGÅNG

(Läst 4223 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli av med skulder utan att göra konkurs

(Läst 7004 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Etablera kreditvärdighet på 30 dagar

(Läst 3939 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Få framgång med ditt eget penningskapande annonsblad

(Läst 4859 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur Du Bemästrar Konsten Att Sälja

(Läst 13459 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du klarar skattegranskning

(Läst 4767 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man startar en vinstgivande hembaserad verksamhet

(Läst 7610 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Din tid mellan arbete och hemma

(Läst 3425 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


preparera örter

(Läst 3507 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man tjänar pengar på att sälja skrot

(Läst 58169 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Överlevnadstips för små företag

(Läst 3428 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Egenföretagare eller egna företagare, småföretag kan behöva Professionell hjälp

(Läst 3323 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Dina inkomster som egen företagare beror på om kunderna betalar!

(Läst 3433 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Kvinnan som sexobjekt

(Läst 4500 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Det despotiska samhällets gudssyn

(Läst 3885 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


En guide till kreativt tänkande

(Läst 11973 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Att bli en hedervärd person

(Läst 4471 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Karaktär och personlighet som leder till framgång, rikedom och lycka!

(Läst 7751 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Förtroendefullt beslutsfattande

(Läst 4683 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Skapa ett förmöget liv med rikedom, lycka och glädje genom intuition!

(Läst 3702 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Skapa kapital av dina styrkor

(Läst 4256 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gör din styrka till kapital

(Läst 3794 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Öka din inkomst och bli höginkomsttagare genom inre initiativ!

(Läst 4567 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Endast det bästa är gott nog

(Läst 3396 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Din framgång i livet beror på vilka mål du ställer upp, om du tänker dig rik!

(Läst 4039 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hantera stress, oro och nervositet med 7 enkla lösningar!

(Läst 63803 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Relationer mellan människor, vänner och ovänner, glädje & bekymmer!

(Läst 8336 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Motivera dig till framgång, bli framgångsrik & tjäna pengar trots oddsen!

(Läst 5704 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli framgångsrik även när det är svårt!

(Läst 3569 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Fokusera på din framgång, du kan lära dig att bli rik!

(Läst 14793 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Uppmärksamma dina vänner, få kamrater, bli populär!

(Läst 8975 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man får framgång och lycka utan att kämpa!

(Läst 4617 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


De tio budorden för målsättningar

(Läst 3907 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Utveckla ett tydligt visionärt lokalsinne

(Läst 3262 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli finanskonsult!

(Läst 3453 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


viktminskning är att gå ner i vikt, upptäck den Positiva metoden för det!

(Läst 3765 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Så här blir du en bra försäljare!

(Läst 3305 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Trimma in dagens bilar och bli din egen företagare med Din egen biltrim service

(Läst 3620 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


De rikas hemligheter

(Läst 3662 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Att starta eget och bli nyföretagare med ditt eget hemföretag.

(Läst 6480 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktig. Lär dig Hur du får gratis radioreklam

(Läst 3254 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man kan uppnå vad som helst i livet

(Läst 3453 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Självförtroende i tal och beteende på bara en månad. Så här förbättras din karaktär!

(Läst 4697 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Garageförsäljning ger pengar

(Läst 4339 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du startar kontakt & eskortservice

(Läst 6344 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur Man Skapar En Förmögenhet med Klassificerade annonser

(Läst 3616 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli framgångsrik konsult!

(Läst 7989 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Åldras med välbehag

(Läst 4675 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du startar ditt vedföretag

(Läst 4305 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem över

(Läst 5704 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Uppseendeväckande annonser

(Läst 3144 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du startar upp din egen Kredit o Skuld Rådgivning

(Läst 4092 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man skaffar Miljoninkomst

(Läst 3598 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du startar upp telefonsvararservice

(Läst 4630 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bokföring, enkla affärsidéer

(Läst 2779 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur Man Tjänar Pengar På Köksprodukter

(Läst 3519 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Starta eget dagis

(Läst 7952 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gratis e-kurs om konsultservice!

(Läst 3311 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli din egen företagare

(Läst 4073 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Så här bygger du ditt självförtroende på en vecka - e-kurs

(Läst 9084 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Sälj brasved

(Läst 3849 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Utveckla dina ledaranlag - E-kurs

(Läst 3270 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du kan bli finanskonsult

(Läst 4172 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Affärsplanen

(Läst 3909 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Skapa en förmögenhet på tryggast sätt!

(Läst 3774 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Det är högsäsong nu; Sälj brasved!

(Läst 3003 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Finanskonsulten tjänar mycket pengar; Så här gör du!

(Läst 3249 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Affärsplanen (Gratis e-kurs)

(Läst 3692 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Starta dagis (utdrag ur eboken Starta dagis)

(Läst 8148 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du skyddar dina värdesaker från stöld

(Läst 3543 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


E-kurs om kvinnligt & Manligt

(Läst 3138 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man anpassar ett hembaserat företag

(Läst 3266 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du skyddar dig på resor

(Läst 3153 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du kan öka din kreativitet

(Läst 5192 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Vackra Kvinnor

(Läst 6666 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Frej; ur Asatron i modern tappning

(Läst 7542 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gratisreklam

(Läst 6033 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man blir en bra försäljare

(Läst 6662 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Målsättningar

(Läst 3236 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Den service du erbjuder som finanskonsult

(Läst 3721 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gör super-garageförsäljning

(Läst 5335 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Första receptet till framgång

(Läst 3128 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Förbered låneansökan åt klienten

(Läst 3976 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Få gratis marknadsföring

(Läst 7304 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Övertyga folk att tänka som du

(Läst 3774 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Din kreditvärdighet

(Läst 5200 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


HUR MAN KOMMER IHÅG NAMN

(Läst 4250 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Ditt vinstgivande dagis

(Läst 3509 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Att annonsera är viktigt för att nå ut. Så här gör du reklam.

(Läst 3425 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Vattnets livgivande kraft

(Läst 3729 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli framgångsrik företagare, lär dig knepen för franchise!

(Läst 6669 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Pengar, inkomster, välstånd; det här lärdu dig om du är smart!

(Läst 2973 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktigt för att kunna sälja; Såhär gör du!

(Läst 3513 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Personaluthyrning

(Läst 3560 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Artiklar om framgång

(Läst 3322 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Freja är något av det mest kvinnliga man kan tänka sig!

(Läst 5502 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Din framgång i livet bestäms i hög grad av kvantiteten av idéer du genererar

(Läst 2761 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gör en uppskattningslista på dina förmågor!

(Läst 3276 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Sätt upp dina mål och satsa på din framgång!

(Läst 3308 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Efterforska och visualisera!

(Läst 3190 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du åstadkommer attitydförändring!

(Läst 5714 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du övervinner svårigheter!

(Läst 4050 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Att förhandla med framgång!

(Läst 3392 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Uppskjut inte din framtid!

(Läst 3133 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Lär dig delegera uppgifter så du inte sliter ut dig!

(Läst 7815 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Drömmar om framgång

(Läst 3494 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Ta ansvar för ditt liv!

(Läst 4065 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Gör det du älskar att göra!

(Läst 3181 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bli perfektionist!

(Läst 3535 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Utveckla arbetsnarkomani!

(Läst 3653 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hänge dig till livslångt lärande!

(Läst 3322 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Betala dig själv först!

(Läst 3361 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Lär dig varje detalj av din verksamhet!

(Läst 3069 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Bestäm dig för att ge god service!

(Läst 10772 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Var fullständigt ärlig mot dig själv och andra!

(Läst 4630 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Prioritera dina aktiviteter och koncentrera dig enbart på en sak i taget!

(Läst 3275 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Utveckla ett rykte om snabbhet och pålitlighet!

(Läst 3406 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Var beredd på att klättra från topp till topp, såväl i ditt liv som i din karriär!

(Läst 3164 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Vad är viral marknadsföring?

(Läst 6610 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur man skapar Buzz

(Läst 4460 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


4 Saker ALLA artiklar MÅSTE innehålla

(Läst 3787 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


5 enkla sätt att få fart på din kreativitet

(Läst 3806 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du kan tjäna pengar bara på din mejlinglista

(Läst 3216 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Hur du bygger en lista av ivriga prenumeranter

(Läst 3302 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Sökmotorer eller PPC?

(Läst 3198 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Pengar på internet!

(Läst 3323 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


3 Saker Alla Affiliate Marknadsförare Behöver För Att Överleva ”Online”

(Läst 1267 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Varför skriva en ebok?

(Läst 4285 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


Autorespondrar integrerade med försäljningen

(Läst 5042 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.


7 idiotsäkra sätt att öka din trafik redan från igår

(Läst 5780 gånger. Betygsatt till: 3 av 3 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.hemsidesguiden.com

Produktion och koncept: RMIT Interactive Webbsystem
Tapeter Köpa lägenhet i Spanien, Torrevieja SPA weekend Mobilanpassad hemsida i Karlstad!