En guide till kreativt tänkande


Einstein sade en gång ”Varje barn är född geni”. Men anledningen till att de flesta inte fungerar som genier är på grund av att de inte är medvetna om hur kreativa och smarta de faktiskt är.


Det finns fyra generella delar av den kreativa processen:

Det är förberedelsen, där mycket av arbetet ligger. Det är grubb- landet eller idisslandet, där du vänder ämnet över till den under- medvetna delen av psyket. Det är insikten, då idén eller idéerna uppdagas för dig.

Och slutligen är det tillämpningen, där du bearbetar den kreativa idén och gör den till något värdefullt.

Det andra sättet att bygga dina mentala muskler, är med intensivt önskade mål. Ju mer du vill ha något och ju klarare du är om detta, desto troligare är det att du kommer att generera idéer som kommer att hjälpa dig att röra dig mot det målet.

Du är ett geni och du är född med möjligheten till utomordentlig kreativitet. Men kreativa förmågor är dolda. De är som muskler, de växer till med användning.

 

Du kan öka dina kreativa krafter genom att använda dem, om och om igen, i varje situation, medvetet och riktat, tills kreativiteten och kreativt svar på livet blir lika naturligt för dig som att andas in och ut.

Det finns mycket lite du kan göra som kan ha mer kraftfull positiv effekt på hela ditt liv än att bli utmärkt duktig på kreativt tänkande. Och det kan du om du tror att du kan.

Thomas Edison, det bevisligen mest framgångsrika kreativa geniet i mänsklig historia, sade en gång att kreativitet är endast en procent inspiration, men sedan 99 procent transpiration. Fortsatt forskning om kreativiteten ser ut att kunna bekräfta detta.

 

Det finns fyra generella delar av den kreativa processen:

Det är förberedelsen, där mycket av arbetet ligger.

Det är grubblandet eller idisslandet, där du vänder ämnet över till den undermedvetna delen av psyket.

Det är insikten, då idén eller idéerna uppdagas för dig.

Och slutligen är det tillämpningen, där du bearbetar den kreativa idén och gör den till något värdefullt.

Av dessa fyra delar, verkar det som om förberedelsen är den viktigaste, och det inbegriper insamlandet av data och att ställa de rät- ta frågorna.

Din framgång i livet bestäms i hög grad av kvantiteten av idéer du genererar. Det verkar som om kvaliteten på idéerna har mindre betydelse än kvantiteten, på det att om du har tillräckligt med idéer så kommer en eller flera av dem ändå att bli vinnande.

 

När du har dina tre mest pressande problem, fråga dig då ”Vilket är det värsta möjliga scenario som kan hända som resultat av varje av dessa problem”? Fråga dig sedan ”Vad är alla de saker jag kan göra för att undanröja varje problem”? Om du har ett problem som oroar dig av någon anledning, tänk på vad du kan göra omedelbart för att undanröja det problemet. Det är den viktigaste användningen av dina kreativa krafter.

Så en nyckel till kreativt tänkande är klarhet. Ta tid att tänka igenom, diskutera och ställa frågor som hjälper dig att klargöra exakt vad du försöker uppnå och exakt vilka problem du står inför, för tillfället. Precis som luddiga tankar leder till luddiga svar, så leder klara tankar till klara svar.

 

En andra nyckel är koncentration. Lägg allt annat åt sidan och kon- centrera dig endast på att fokusera alla dina mentala krafter på att lösa ett enstaka problem, att komma över ett enstaka hinder, eller att uppnå ett enda särskilt mål. Förmågan att koncentrera sig på en enda sak utan skenmanövrer eller distraherande tankar är grund- pelaren för en överlägsen tänkare.

En tredje nyckel är ett öppet sinne. Genomsnittspersonen tenderar att ha en rigid och fixerad inställning i sitt tänkande, om att komma från där han är, till vart han vill vara. Den kreativa tänkaren tenderar stället att vara mycket flexibel och öppen till ett antal olika sätt att närma sig problem.

Genomsnittspersonen har en tendens att dra slutsatser och bestämma att det bara finns ett sätt att uppnå ett särskilt mål. Den överlägsne tänkaren å andra sidan, tenderar att vara mer tålmodig och villig att betänka en variation av möjligheter innan han går vidare till slutsatsdragande.

 

Du får en gratis ebok här:

 

http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Ebok.html

 

 

Ytterligare artiklar här: http://www.pr-publishing.com/Artiklar/Artiklar.html

Ladda ner Gratis ebok: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Ebok.html

Uppmärksamma dina vänner: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Present.html

 Våra läsare har gett artikeln betyget 4,2 av 5.
21 har röstat hittils. Rösta du också!


Opassande artikel?


Copyright © PR-publishing 2007

Fakta om artikelskribent:


PR-publishing Artikeln är skriven av Percy Rosengren på PR-publishing.
Denna webbplats säljer eböcker till dig som vill ha framgång, positivt tänkande och affärsidéer.

Fler artiklar skrivna av Percy Rosengren:


Man löser problem genom att undersöka dem.

(Läst 5486 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Du måste ställa upp målsättningar om du ska förvänta dig framgångar.

(Läst 5525 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik med ditt konsultföretag

(Läst 8477 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skriver uppseendeväckande annonser

(Läst 15246 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem

(Läst 6193 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man utvecklar en vinnande attityd

(Läst 9030 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man gör Reklam och marknadsföring

(Läst 20808 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att förtjäna Heder

(Läst 4625 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli en bra försäljare

(Läst 11816 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hemligheten med framgång

(Läst 6195 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa förmögenhet som egenföretagare!

(Läst 5935 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gå ner i vikt!

(Läst 9576 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sexobjekt

(Läst 5812 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


ATT SÄLJA BRASVED ÄR ALLTID EN BRA AFFÄR!

(Läst 13037 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli höginkomsttagare!

(Läst 5670 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


GARAGEFÖRSÄLJNING HAR BÄTTRE FÖRDELAR ÄN LOPPMARKNAD

(Läst 6543 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


ATT BLI FINANSKONSULT ÄR LÄTTARE ÄN DU TROR

(Läst 4725 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


RECEPTEN TILL DIN FRAMGÅNG

(Läst 4221 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli av med skulder utan att göra konkurs

(Läst 7002 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Etablera kreditvärdighet på 30 dagar

(Läst 3936 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Få framgång med ditt eget penningskapande annonsblad

(Läst 4857 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Du Bemästrar Konsten Att Sälja

(Läst 13450 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du klarar skattegranskning

(Läst 4764 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man startar en vinstgivande hembaserad verksamhet

(Läst 7601 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din tid mellan arbete och hemma

(Läst 3422 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


preparera örter

(Läst 3506 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man tjänar pengar på att sälja skrot

(Läst 58147 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Överlevnadstips för små företag

(Läst 3427 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Egenföretagare eller egna företagare, småföretag kan behöva Professionell hjälp

(Läst 3322 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Dina inkomster som egen företagare beror på om kunderna betalar!

(Läst 3432 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Kvinnan som sexobjekt

(Läst 4499 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Det despotiska samhällets gudssyn

(Läst 3883 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


En guide till kreativt tänkande

(Läst 11970 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att bli en hedervärd person

(Läst 4470 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Karaktär och personlighet som leder till framgång, rikedom och lycka!

(Läst 7713 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Förtroendefullt beslutsfattande

(Läst 4680 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa ett förmöget liv med rikedom, lycka och glädje genom intuition!

(Läst 3697 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa kapital av dina styrkor

(Läst 4253 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör din styrka till kapital

(Läst 3791 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Öka din inkomst och bli höginkomsttagare genom inre initiativ!

(Läst 4565 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Endast det bästa är gott nog

(Läst 3395 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din framgång i livet beror på vilka mål du ställer upp, om du tänker dig rik!

(Läst 4037 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hantera stress, oro och nervositet med 7 enkla lösningar!

(Läst 63708 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Relationer mellan människor, vänner och ovänner, glädje & bekymmer!

(Läst 8333 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Motivera dig till framgång, bli framgångsrik & tjäna pengar trots oddsen!

(Läst 5691 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik även när det är svårt!

(Läst 3567 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Fokusera på din framgång, du kan lära dig att bli rik!

(Läst 14756 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppmärksamma dina vänner, få kamrater, bli populär!

(Läst 8973 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man får framgång och lycka utan att kämpa!

(Läst 4612 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


De tio budorden för målsättningar

(Läst 3904 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla ett tydligt visionärt lokalsinne

(Läst 3260 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli finanskonsult!

(Läst 3452 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


viktminskning är att gå ner i vikt, upptäck den Positiva metoden för det!

(Läst 3764 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Så här blir du en bra försäljare!

(Läst 3303 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Trimma in dagens bilar och bli din egen företagare med Din egen biltrim service

(Läst 3617 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


De rikas hemligheter

(Läst 3661 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att starta eget och bli nyföretagare med ditt eget hemföretag.

(Läst 6476 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktig. Lär dig Hur du får gratis radioreklam

(Läst 3252 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man kan uppnå vad som helst i livet

(Läst 3452 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Självförtroende i tal och beteende på bara en månad. Så här förbättras din karaktär!

(Läst 4695 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Garageförsäljning ger pengar

(Läst 4337 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar kontakt & eskortservice

(Läst 6343 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Man Skapar En Förmögenhet med Klassificerade annonser

(Läst 3614 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik konsult!

(Läst 7987 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Åldras med välbehag

(Läst 4670 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar ditt vedföretag

(Läst 4302 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem över

(Läst 5701 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppseendeväckande annonser

(Läst 3141 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar upp din egen Kredit o Skuld Rådgivning

(Läst 4090 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man skaffar Miljoninkomst

(Läst 3596 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar upp telefonsvararservice

(Läst 4628 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bokföring, enkla affärsidéer

(Läst 2772 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Man Tjänar Pengar På Köksprodukter

(Läst 3518 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Starta eget dagis

(Läst 7949 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gratis e-kurs om konsultservice!

(Läst 3309 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli din egen företagare

(Läst 4073 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Så här bygger du ditt självförtroende på en vecka - e-kurs

(Läst 9084 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sälj brasved

(Läst 3846 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla dina ledaranlag - E-kurs

(Läst 3268 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan bli finanskonsult

(Läst 4171 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Affärsplanen

(Läst 3906 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa en förmögenhet på tryggast sätt!

(Läst 3772 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Det är högsäsong nu; Sälj brasved!

(Läst 2998 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Finanskonsulten tjänar mycket pengar; Så här gör du!

(Läst 3247 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Affärsplanen (Gratis e-kurs)

(Läst 3687 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Starta dagis (utdrag ur eboken Starta dagis)

(Läst 8145 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skyddar dina värdesaker från stöld

(Läst 3541 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


E-kurs om kvinnligt & Manligt

(Läst 3133 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man anpassar ett hembaserat företag

(Läst 3264 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skyddar dig på resor

(Läst 3152 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan öka din kreativitet

(Läst 5191 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vackra Kvinnor

(Läst 6663 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Frej; ur Asatron i modern tappning

(Läst 7536 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gratisreklam

(Läst 6031 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man blir en bra försäljare

(Läst 6658 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Målsättningar

(Läst 3236 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Den service du erbjuder som finanskonsult

(Läst 3720 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör super-garageförsäljning

(Läst 5332 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Första receptet till framgång

(Läst 3126 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Förbered låneansökan åt klienten

(Läst 3975 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Få gratis marknadsföring

(Läst 7301 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Övertyga folk att tänka som du

(Läst 3771 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din kreditvärdighet

(Läst 5199 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


HUR MAN KOMMER IHÅG NAMN

(Läst 4249 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Ditt vinstgivande dagis

(Läst 3506 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att annonsera är viktigt för att nå ut. Så här gör du reklam.

(Läst 3423 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vattnets livgivande kraft

(Läst 3728 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik företagare, lär dig knepen för franchise!

(Läst 6658 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Pengar, inkomster, välstånd; det här lärdu dig om du är smart!

(Läst 2972 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktigt för att kunna sälja; Såhär gör du!

(Läst 3509 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Personaluthyrning

(Läst 3558 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Artiklar om framgång

(Läst 3320 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Freja är något av det mest kvinnliga man kan tänka sig!

(Läst 5500 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din framgång i livet bestäms i hög grad av kvantiteten av idéer du genererar

(Läst 2754 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör en uppskattningslista på dina förmågor!

(Läst 3275 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sätt upp dina mål och satsa på din framgång!

(Läst 3303 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Efterforska och visualisera!

(Läst 3188 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du åstadkommer attitydförändring!

(Läst 5713 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du övervinner svårigheter!

(Läst 4048 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att förhandla med framgång!

(Läst 3389 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppskjut inte din framtid!

(Läst 3130 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Lär dig delegera uppgifter så du inte sliter ut dig!

(Läst 7811 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Drömmar om framgång

(Läst 3492 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Ta ansvar för ditt liv!

(Läst 4060 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör det du älskar att göra!

(Läst 3180 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli perfektionist!

(Läst 3532 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla arbetsnarkomani!

(Läst 3653 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hänge dig till livslångt lärande!

(Läst 3321 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Betala dig själv först!

(Läst 3359 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Lär dig varje detalj av din verksamhet!

(Läst 3068 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bestäm dig för att ge god service!

(Läst 10764 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Var fullständigt ärlig mot dig själv och andra!

(Läst 4627 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Prioritera dina aktiviteter och koncentrera dig enbart på en sak i taget!

(Läst 3273 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla ett rykte om snabbhet och pålitlighet!

(Läst 3401 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Var beredd på att klättra från topp till topp, såväl i ditt liv som i din karriär!

(Läst 3162 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vad är viral marknadsföring?

(Läst 6608 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man skapar Buzz

(Läst 4456 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


4 Saker ALLA artiklar MÅSTE innehålla

(Läst 3785 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


5 enkla sätt att få fart på din kreativitet

(Läst 3804 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan tjäna pengar bara på din mejlinglista

(Läst 3216 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du bygger en lista av ivriga prenumeranter

(Läst 3300 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sökmotorer eller PPC?

(Läst 3198 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Pengar på internet!

(Läst 3321 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


3 Saker Alla Affiliate Marknadsförare Behöver För Att Överleva ”Online”

(Läst 1265 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Varför skriva en ebok?

(Läst 4279 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Autorespondrar integrerade med försäljningen

(Läst 5036 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


7 idiotsäkra sätt att öka din trafik redan från igår

(Läst 5774 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.hemsidesguiden.com

Produktion och koncept: RMIT Interactive Webbsystem
Tapeter Köpa lägenhet i Spanien, Torrevieja SPA weekend Mobilanpassad hemsida i Karlstad!